Hytter

Du treng ikkje gje slipp på komfort om du vil ha ei ekte tømmerhytte.

Gamle handverkstradisjonar kombinert med nye metodar gjer at  du kan få det som du vil. Vi har sjølvsagt gode råd og tips, men det er dine ynskje som er viktigast. Vi bygger hytter i vanleg reisverk eller handlafta tømmer med norsk kvalitet.

Eige sagbruk på Rysstad gjer at vi har kontroll på kvaliteten heile vegen frå stokk til ferdig bygg. Ta kontakt med oss så finn me fram til ei optimal løysing for deg og dine behov.

nylund.jpg
Meny Lukk