Transport

Me tek på oss transportoppdrag.

Tømmerbil med kran, lastebil med dumperkasse, eller treng du ei kran som kan løfte takstein på plass? Behov innan transport er mange. Gjennom åra har me hatt mange ulike oppdrag mellom Kristiansand og Setesdal, alt frå tømmerstokker til ferdighus, rundballar eller maskiner og utstyr. Skal du frakte noko i Setesdal kan me handtere det meste.

Skal du grave? Me tek på oss mindre graveoppdrag og har ein 8 tonn gravemaskin. Maskina kan flyttast med ein vanleg lastebil, noko som gjer at det blir billigare for deg som kunde.

Transport.jpg
Meny Lukk